Transport van slachtpaarden

Wageningen UR heeft Horsonality ingehuurd om als expert deel te nemen aan het EU Transport Guides project. In dit project worden voorbeelden verzameld van ‘good’ en ‘best practices’. Afgelopen maand is met een expert groep nagedacht over voorbeelden rond het klaarmaken voor het transport, het laden van de paarden, tijdens het transport, bij het uitladen […]

Coronageluid

Wageningen UR heeft Horsonality ingehuurd bij het vragenlijstonderzoek onder paardenhouders naar hun ervaringen met het houden van paarden onder hoogspanningsverbindingen in Nederland. De interviews zijn alleen gericht op het effect van coronageluid op het gedrag van paarden. In het onderzoek wordt de mening van de paardenhouders weergegeven. Het rapport is te vinden via de volgende […]