De FEI riep vorig jaar juni de Equine Ethics en Wellbeing (EEWB)-commissie in het leven en op de FEI ledenvergadering in november presenteerden zij hun eerste (tussentijdse) resultaten. In aanloop naar het FEI Sports Forum heeft de commissie, waar onder andere dr. Kathalijne Visser en Theo Ploegmakers deel van uit maken, weer een tussentijds rapport gemaakt met onder andere 24 aanbevelingen gedaan.