Transport van slachtpaarden

Wageningen UR heeft Horsonality ingehuurd om als expert deel te nemen aan het EU Transport Guides project. In dit project worden voorbeelden verzameld van ‘good’ en ‘best practices’. Afgelopen maand is met een expert groep nagedacht over voorbeelden rond het klaarmaken voor het transport, het laden van de paarden, tijdens het transport, bij het uitladen […]