februari 6, 2016

Wageningen UR heeft Horsonality ingehuurd bij het vragenlijstonderzoek onder paardenhouders naar hun ervaringen met het houden van paarden onder hoogspanningsverbindingen in Nederland. De interviews zijn alleen gericht op het effect van coronageluid op het gedrag van paarden. In het onderzoek wordt de mening van de paardenhouders weergegeven. Het rapport is te vinden via de volgende link: http://edepot.wur.nl/369581